Spelregels

Of algemene voorwaarden. Wat jij wilt.

Algemene voorwaarden. Spelregels. Niet leuk om te lezen, wel belangrijk als basis voor een succesvolle samenwerking. Daarom hebben we op deze pagina de spelregels van Traineroo Talent Development omschreven. Deze spelregels zijn van toepassing op elke aanmelding of registratie op ons platform, offertes en overeenkomsten tenzij anders aangegeven. Op onze spelregels is alleen het Nederlands recht van toepassing.

VAN AANBOD NAAR OVEREENKOMST

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of ons Traineroo.app leerplatform dien je akkoord te gaan met onze spelregels. Dat geldt ook wanneer je je inschrijft voor een training of workshop. Of wanneer je een offerte (vrijblijvend aanbod) omzet naar een definitieve opdracht door deze te ondertekenen. In onze offertes verwijzen wij altijd naar onze spelregels. Afwijkende spelregels gelden alleen wanneer deze schriftelijk door Traineroo Talent Development zijn toegezegd.

WIJ GARANDEREN BLIJE DEELNEMERS. EN OPDRACHTGEVERS!

Het verschil maken zit in ons DNA. Wij inspireren, confronteren, reflecteren en werken samen met jou en/of de deelnemers aan het realiseren van leerdoelen. Samenwerken met Traineroo Talent Development betekent gegarandeerd resultaat!

Onze deelnemers beoordelen onze trainingen (en learning journeys) met tenminste een dikke 8. Voor minder doen we het ook niet. Beoordeel jij jouw deelname aan een training of workshop lager dan een 8? Dan gaan we in gesprek om dat samen op te lossen. Kosteloos. En dat garanderen wij. Lees wel even de kleine lettertjes* hieronder.

* Kleine lettertjes: wij kunnen deze garantie natuurlijk alleen geven als wij zelf invloed hebben op het resultaat. Daarom vindt er voor elke training een online intake plaats met de deelnemers. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie behouden wij ons het recht voor om:

 • Bij in-company trainingen het advies uit te brengen een deelnemer niet aan de training deel te laten nemen. Als je ervoor kiest om ons advies te negeren vervalt deze garantie voor de gehele training. Bij in-company trainingen en maatwerk trainingen is deze garantie alleen van toepassing indien expliciet in het voorstel benoemd.
 • Bij open trainingen een deelnemer deelname aan een training te ontzeggen. Wanneer een deelnemer niet gemotiveerd is en/of niet met de juiste verwachtingen deelneemt kan dit het leerproces van de gehele groep negatief beïnvloeden. Je ontvangt eventueel reeds betaalde kosten voor deelname binnen 5 werkdagen terug, met aftrek van € 50 voor  het uitvoeren van de intake, de boordeling van de inhoud en de terugkoppeling naar jou als opdrachtgever.

WIJ LEVEREN, JIJ BETAALT.

Alle prijzen die wij vermelden zijn altijd exclusief BTW, reiskosten, verblijfskosten en locatiekosten. Wij leveren wat we hebben afgesproken. Daar tegenover staat dat wij jou een factuur sturen. Boter bij de vis. Tenzij er andere afspraken gemaakt zijn ontvang je per onderdeel van het project na afronding een factuur. Je betaalt dus achteraf. Wij verwachten dat je de factuur binnen 14 dagen voldoet. Hanteren jullie een langere betalingstermijn? Dan factureren we vooraf. Zodat we in elk geval 14 dagen na uitvoering betaald zijn. Geen uitzonderingen. We besteden onze tijd namelijk liever aan nuttigere zaken dan facturen najagen. Aan de ontwikkeling van onze deelnemers bijvoorbeeld. Of een goed gesprek over de toekomst van jouw bedrijf of afdeling. Indien er vluchten, hotels of trainingsaccommodaties geboekt moeten worden factureren wij deze wel vooraf. Idem voor het ontwikkelen van maatwerk-trainingen. Zo kunnen wij onze partners óók keurig op tijd betalen. Zou de wereld er niet veel mooier uitzien (en gemakkelijker zijn) als we dat allemaal zouden doen?

Wat als de factuur niet op tijd betaald wordt?

 • Iedereen kan een foutje maken. Geen probleem. Je ontvangt van ons een herinnering en verzoeken je vriendelijk de factuur binnen 7 dagen te voldoen.
 • Hebben we na 21 dagen nog geen betaling ontvangen? Dan ontvang je een 2e en laatste herinnering. Het is wel belangrijk dat de factuur dan per direct voldaan wordt.
 • Wanneer een factuur meer dat 14 dagen verlopen is – of er meer dan 2 facturen openstaan waarvan de originele vervaldatum is verlopen – behouden wij ons het recht voor om alle nog uit te voeren onderdelen van het project per direct on hold te zetten. Trainingsdagen zullen geannuleerd worden. Het project wordt weer opgestart als 90% van het totale projectbedrag voldaan is. Voor het openstaande bedrag inclusief annuleringskosten van geannuleerde onderdelen van het project schakelen wij een incasso bureau in. Niet leuk, maar wij willen graag onze tijd besteden aan zaken die er écht toe doen.

ANNULEREN OF VERPLAATSEN? LIEVER NIET NATUURLIJK.

Annulering door de opdrachtgever

Balen. Maar soms is het gewoon niet anders. Laten we dat in goed overleg doen. Misschien kunnen we een sessie wel gewoon verplaatsen? Gemaakte kosten worden altijd gefactureerd. Verder is tijd en kennis ons belangrijkste product. Kennis blijft, echter kunnen we onze tijd niet in de koelkast bewaren. Het op korte termijn annuleren van een sessie kost ons gewoon geld. In basis hanteren we de volgende regels: annuleer je korter dan 3 weken voor aanvang van een training? Dan brengen we het volledige bedrag in rekening. Annuleer je binnen 6 weken voor aanvang van de training? Dan brengen wij 50% van het offertebedrag in rekening. Annuleer je een training langer dan 6 weken voor aanvang dan factureren wij niks. Ook geen administratiekosten.

Let op! Voor alle genoemde termijnen geldt: Je betaalt alleen wanneer we de tijd / geannuleerde datum niet alsnog aan een andere opdrachtgever kunnen verkopen. Wij hoeven immers niet dubbel te verdienen. En al helemaal niet over jouw rug.

Hoe dat werkt in de praktijk? Stel dat je een in-company training hebt geboekt voor het totale bedrag van € 2500. Een week voor de training moet je helaas annuleren. Je krijgt dan een factuur van € 2500. Maar… wij proberen dan deze datum alsnog in te vullen met werkzaamheden voor een andere klant. En daar zetten we ons actief voor in! Kunnen wij op die datum een halve dag coaching verkopen ter waarde van €800? Dan trekken we de omzet daarvan van jouw factuur af. En betaal je dus maar € 2500 – €800 = €1700.

Verplaatsing door opdrachtgever

Verplaats je een training naar een andere datum? Dan gelden dezelfde termijnen en regels zoals omschreven bij het annuleren van een training. Maar jij krijgt voor de nieuwe datum sowieso 50% korting. Zo delen we de pijn. Wel zo eerlijk toch?

Annulering of verplaatsing door Traineroo Talent Development

De kans is klein, maar het kan gebeuren. Wij zijn immers ook mensen. Mocht een training of andere opdracht door ons geannuleerd worden dan nemen we contact met jou op om dat te bespreken. En doen we dat altijd mét opgaaf van reden. Bij verplaatsing heb jij het recht om de training kosteloos te annuleren. Eventueel reeds gemaakte kosten zijn dan ook voor onze rekening. Inclusief kosten gemaakt voor vluchten en/of accommodatie-kosten.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus. Daarbij handelen wij naar eer en geweten in het belang van jouw organisatie en de deelnemers. Daar kun je op vertrouwen. Het kan natuurlijk gebeuren dat een deelnemer al op het randje van een burn-out stond en zich na deelname aan een training ziek meldt. We hebben het meegemaakt. Of een deelnemer die na een training Revenue Management net even iets te enthousiast de prijzen aanpast. En de komma in de prijzen te ver naar links plaatst. We nemen graag verantwoordelijkheid, maar er zijn grenzen. Om het bestaansrecht van Traineroo Talent Development te waarborgen steken we deze paragraaf over aansprakelijkheid nét even iets zakelijker in.

Traineroo Talent Development beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. Dat betekent niet dat we zo maar alles op die verzekering verhalen. Wanneer aansprakelijkheid van Traineroo Talent Development vast komt te staan – bij voorkeur door overleg, maar anders via een gerechtelijke uitspraak – vergoeden wij de directe schade met in achtneming van de onderstaande beperkingen:

 • Traineroo Talent Development is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) gederfde omzet of winst, reputatieschade, immateriële schade, financiële gevolgen van ziekteverzuim, gevolgschade en boetes.

 • De aansprakelijkheid van Traineroo Talent Development is beperkt tot het bedrag wat eventueel uitgekeerd wordt door onze verzekeraar.

 • Wij verstrekken veiligheidsinstructies tijdens groepsopdrachten. Traineroo Talent Development is niet aansprakelijk voor zaakschade ontstaan ontstaan tijdens de uitvoering van dergelijke groepsopdrachten.

 • De opdrachtgever staat ervoor in dat deelnemers die hij/zij laat deelnemen aan een training onze aansprakelijkheids-beperkingen aanvaard hebben.

 • Traineroo Talent Development is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade ontstaan door het verstrekken van verkeerde of onvolledige informatie vanuit de opdrachtgever.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Bij Traineroo Talent Development geloven wij in het delen van kennis. Daarom hanteren wij geen copyright. En claimen we geen intellectueel eigendom. Sterker nog, wij stimuleren het delen van kennis actief! Traineroo Talent Development hanteert op al haar content een Creative Commons licentie. In ons geval is dat de ‘Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International’ licentie. Dit houdt concreet in dat je per definitie toestemming van ons hebt om onze content te (her)gebruiken of aan te passen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Je plaatst bij de (aangepaste) content die je deelt als bronvermelding “Traineroo Talent Development” en in de content een herkenbare directe link naar (een relevante pagina op) onze website www.traineroo-academy.com. Zonder ‘no-follow’ in de html code.
 • Je plaatst de (aangepaste) content onder dezelfde Creative Commons licentie. Het is dus niet toegestaan om content van ons te delen en hierover copyright / intellectueel eigendom te claimen. Indien dit wel geldt voor andere content die je op jouw website aanbiedt dan vermeld je dit er specifiek bij
 • Het is niet toegestaan om (aangepaste) content van Traineroo Talent Development te gebruiken voor commerciële doeleinden. Om nog maar even extra duidelijk te zijn: je mag dus niet een blog van ons delen en vervolgens via een call-to-action in dit bericht je eigen trainingen aanbieden. Dat is gewoon niet zo netjes.

Uitzonderingen: deze Creative Commons licentie is niet van toepassing op content die wij gebruiken middels een licentie-structuur zoals DISC trainingen. Hiervoor geldt het intellectueel eigendom zoals de houders hiervan dit hebben omschreven op hun website.

PRIVACY

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Bij Traineroo Talent Development ben je, en blijf je, altijd baas over je eigen gegevens. Natuurlijk verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Om jou meer inzicht te geven in hoe we dat doen hebben we er een hele pagina op onze website aan gericht. Als opdrachtgever ben je ervoor verantwoordelijk dat jouw deelnemers op de hoogte zijn van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Heb je daar een vraag over? Bekijk ons privacy statement of neem even contact met ons op. Wij helpen je graag!

CONTACTGEGEVENS

Heb je een vraag of opmerking over onze spelregels? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Traineroo .com Global
Adriaan Dortsmanplein 3
1411 RC Naarden-Vesting (NH)
The Netherlands
+31 (0)35 – 23 40 660
operations@traineroo-academy.com

NEEM CONTACT MET ONS OP
HEB JE EEN VRAAG?
Heb je een vraag of opmerking over onze spelregels? Die beantwoorden wij natuurlijk graag. Klik op de onderstaande contact knop en stuur ons een bericht. Wij nemen binnen 8 uur contact met je op!
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.